Menu

Ns Management | Martes, 04 Febrero 2020 12:05

L'Ajuntament de València presenta el I Informe d'ús de la Bicicleta a València

L'Ajuntament de València presenta el I Informe d'ús de la Bicicleta a València

El perfil de les persones usuàries de les infraestructures ciclistes a la ciutat reflecteix l'increment de dones i de majors de 55 anys, la qual cosa demostra que el paradigma de la mobilitat urbana en l'actualitat camina cap a paràmetres d'igualtat i de sostenibilitat. Així ho ha assegurat este matí el regidor de Mobilitat Sostenible, Giuseppe Grezzi, que ha presentat el Primer Informe de l'Ús de la Bicicleta a València.

L'objectiu d’este estudi, ha explicat el regidor, ha sigut «conéixer millor el perfil de les persones usuàries de la infraestructura ciclista, diferenciant gènere, edat i tipus de vehicle». Cal tindre en compte que la informació de la qual es disposava fins ara era la de les espires i la dels plans de mobilitat municipal i autonòmic, PMUS i Pmome.

Durant dos jornades del passat mes d'octubre es va realitzar el comptatge d'usuaris i usuàries en dos carrils de la ciutat seleccionats pel seu caràcter de connectors de barris i de centres de servei, treball i oci: el Pont de Fusta i el carrer Alacant. L'empresa Etra ha sigut la responsable del comptatge, que ha obtingut  valors quasi idèntics en els dos punts, la qual cosa confirma la validesa d'estes dades. Per part seua, la consultora i investigadora de mobilitat ciclista Esther Anaya ha  efectuat la interpretació de les dades.

Les principals conclusions de l'informe són: al voltant del 39% de les persones que es mouen amb bici són dones; el 75% dels desplaçaments per carril bici es realitzen amb bicicleta, mentre que els patinets elèctrics suposen el 25%; el 15% de les persones que es mouen amb bici són majors de 55 anys; a més, entre les persones usuàries més joves hi ha absoluta paritat entre homes i dones; i, finalment, els desplaçaments en Valenbisi suposen un 20% del total dels que es realitzen amb bicicleta.

Respecte a l'increment femení, el regidor Giuseppe Grezzi ha subratllat que solament els països en el qual l'ús de la bici està plenament consolidat, com Holanda o Dinamarca, tenen major desplaçament ciclista de dones que d'homes. De fet, el Baròmetre de la Bicicleta 2019 a Espanya llança un perfil masculí i jove; i a València, les dades d'ús de les dones l'any passat són més elevats que els d'Espanya. 

Esta dada es relaciona amb la que mostra la total paritat d'ús entre dones i homes en la franja dels més joves, en contrast amb el cas d'altres vehicles, com el cotxe, que mostren un ús majoritari masculí en totes les franges d'edat.

Quant a l'edat de les persones usuàries, el regidor de Mobilitat ha destacat el percentatge de persones majors de 55 anys, que és del 15% i que, ha assenyalat, s'anirà incrementant amb el pas del temps. «Tindre gent major en bici confirma que la cultura ciclista creix en la nostra societat, i que els espais ciclistes, amb carrils segregats i amplis, genera confiança i seguretat entre la ciutadania», ha manifestat el regidor.

 

Comentarios

volver arriba