Paraules d'esport - Nostresport http://nostresport.com Mon, 22 Apr 2019 02:43:09 +0200 Joomla! - Open Source Content Management es-es "Trencacoll" http://nostresport.com/paraules-d-esport/item/49429-trencacoll.html http://nostresport.com/paraules-d-esport/item/49429-trencacoll.html

Les paraules d'aquesta semana són cadafal i trencacoll. Coneixes el seu significat i en quin esport s'utilitzen?

Trencacoll. Segons el "Vocabulari del joc de pilota" de l'AVL, "a trencacoll" significa "amb força, amb molt de treball i fatiga. Per exemple: aquell mitger va jugar tot el campionat a trencacoll. 

Al DCVB, observem dos definicions que fan referència al perill: 1. Lloc perillós, on és fácil caure i prendre mal; i 2. Perill intel·lectual o moral, afer perillós d'equivocar-se, de faltar, de perdre's. També hi ha dos frases fetes amb aquesta paraula: a) Mentir a trencacoll: mentir molt o repetidament; b) Trencacoll trencacames: amb gran decisió, caminant molt de pressa.

Pel que fa a la seua etimologia, trencacoll és una paraula composta que unix les paraules trencar ( verb) i coll (substantiu) per a formar un substantiu.

(*) Academia valenciana de la llengua. (ed.) (2010) Vocabulari del joc de pilota.

Pots escoltar la secció "Paraules d'esport" al programa Ponte las zapatillas, de Nostresport Radio, a partir del minut 43:45.

]]>
jlsilvestre@gruponostresport.com (JL Silvestre) Paraules d'esport Thu, 11 Apr 2019 13:33:40 +0200
"Cadafal" http://nostresport.com/paraules-d-esport/item/49427-cadafal.html http://nostresport.com/paraules-d-esport/item/49427-cadafal.html

Les paraules d'esport d'aquesta semana són cadafal i trencacoll. Coneixes el seu significat i en quin esport s'utilitzen?

Cadafal. Segons el "Vocabulari del joc de pilota" (*) de l'Acadèmia Valenciana de la LLengua, un cadafal és, en les modalitats de carrer, graderia on s'assenten els espectadors, que se sol emplaar després de la línia de falta, en la part del rest. També és la galeria del trinquet. Per exemple, als pobles on no hi ha trinquet i que es juga al carrer, sempre es munta un cadafal.
Al DCVB trobem 5 accepcions, que són les següents: 1.  Bastida de fustes que es posava damunt les torres i murs per amagar-s'hi els defensors d'una plaça; 2. Plataforma de taulons elevada en un lloc públic per estar-hi els personatges principals o els espectadors d'un acte solemne; 3. Plataforma on es feien les execucions de pena capital; 4. Túmul funerari elevat o sumptuós; i 5. Plataforma de posts amb les parets laterals de sarja pintada amb escenes humorístiques, damunt la qual es planta la falla de Sant Josep. totes aquestes accepcions tenen en comú la idea d'una certa d'altura sobre una superficie.
Etimològicament prové del llatí "catafalcum" i a penes ha tingut canvis.

(*) Academia valenciana de la llengua. (Ed. 2010) Vocabulari del joc de pilota.

Pots escoltar la secció "Paraules d'esport" al programa Ponte las zapatillas, de Nostresport Radio, a partir del minut 43:45

]]>
jlsilvestre@gruponostresport.com (JL Silvestre) Paraules d'esport Thu, 11 Apr 2019 13:10:25 +0200
"Cuer" http://nostresport.com/paraules-d-esport/item/49366-cuer.html http://nostresport.com/paraules-d-esport/item/49366-cuer.html

Les paraules d'aquesta semana són misto i cuer. Sabries dir el seu significat i d'on provenen?

Cuer: que va a la cua. S'utilitza en els esports en què hi ha una classificació de lliga, com el futbol, el bàsquet, el handbol. En tenis o golf, que les classificacions es mouen per participacions en tornejos, no hi ha cuers. Per exemple: el Huesca porta quasi tota la temporada com a cuer de Primera Divisió. Equival a la paraula "colista" en castellà.

Etim.: del llatí vulgar "coda" (contracció de cauda), mat. sign. I. La forma catalana més antiga és coa; les variants dialectals coua, cóva i coga són resultats de la tendència a evitar l'hiatus mitjançant la inserció d'una consonant o una semiconsonant entre les dues vocals immediates. La forma cua, avui la més estesa, prové de coa, i el canvi de la o tònica en u es pot explicar tal vegada per la influència del mot cul.

(*) Academia Valenciana de la llengua. (Ed.) (2008) Vocabulari de futbol.

Pots escoltar la secció "Paraules d'esport" al programa "Ponte las zapatillas", de Nostresport Radio a partir del minut 38:30

 

]]>
jlsilvestre@gruponostresport.com (JL Silvestre) Paraules d'esport Thu, 04 Apr 2019 14:02:39 +0200
"Misto" http://nostresport.com/paraules-d-esport/item/49364-misto.html http://nostresport.com/paraules-d-esport/item/49364-misto.html

Les paraules d'esport d'aquesta semana són misto i cuer. Coneixes el seu significat i d'on provenen?

Misto: xut defectuós en què el jugador dóna un colp tangencial i el baló recorre una distància molt curta. En castellà la paraula cerilla no s'utilitza en el món de l'esport i, per aquest motiu, no seria sinónima de misto.


Fer mistos: entre jugadors de billar, fer una percussió deficient del tac sobre la bola, sia per poca habilitat del jugador, sia per excessiva o deficient càrrega de guix a la punta del tac. [DCVB]


Fer mistos, o fer un misto: en esports en què intervé una bola o una pilota, tocar-la malament, d'esquitllada. [Optimot]
Etim.: pres del castellà "mixto", mat. sign.

(*) Academia Valenciana de la llengua. (Ed.) (2008) Vocabulari de futbol.

Pots escoltar la secció "Paraules d'esport" al programa Ponte las zapatillas, de Nostresport Radio a partir del minut 38:30

]]>
jlsilvestre@gruponostresport.com (JL Silvestre) Paraules d'esport Thu, 04 Apr 2019 13:27:37 +0200
"Gambada" http://nostresport.com/paraules-d-esport/item/49350-gambada.html http://nostresport.com/paraules-d-esport/item/49350-gambada.html

Les paraules d'esport de la setmana passada van ser empenya i gambada. Saps quin és el seu significat i d'on provenen?

Gambada. Segons el "Vocabulari de futbol", una gambada és una "camallada", un "pas llarg o moviment exagerat de les cames". Per exemple: en quatre gambades es va plantar en la porteria rival.
Segons el DCVB, a part d'aquesta accepció, una gambada és "una pescada grossa de gambes".
Etimològicament, gambada prové de gamba, i gamba prové de l'italià "gamba", que significa cama. En canvi, el nom del crustaci "gamba" prové del grec "cambarus", que significa Llagosta.

 

(*) Acadèmia Valenciana de la llengua (Ed.) (2008). Vocabulari de futbol.

Pots escoltar la secció de "Paraules d'esport" a Nostresport Radio, en el programa "Ponte las zapatillas" del 27/3/2019, a partir del minut 54.

 

]]>
jlsilvestre@gruponostresport.com (JL Silvestre) Paraules d'esport Tue, 02 Apr 2019 13:37:00 +0200
"Empenya" http://nostresport.com/paraules-d-esport/item/49349-empenya.html http://nostresport.com/paraules-d-esport/item/49349-empenya.html

Les paraules d'esport de la setmana passada van ser empenya i gambada. Saps quin és el seu significat i d'on provenen?

Empenya. Segons el "Vocabulari de futbol", l'empenya és la "part superior del peu amb la qual es colpeja el baló amb més precisió que pegant-li de punta". Per exemple: el xut amb l'empenya de Rodrigo va entrar per tot l'escaire. És el sinònim del "empeine" castellà.
Al diccionari normatiu valencià trobem dues accepcions, una d'anatomia (part superior del peu corresponent al metatars) i una que fa referència al calcer (part principal de la sabata que cobrix el peu i que va cosida o clavada a la sola).
Un dels usos que hem s'utilitza de forma incorrecta i que hem incorporat del castellà és el de "insistir con tesón en algo".
Etimològicament procedeix del francés "empeigne".

(*) Acadèmia Valenciana de la llengua (Ed.) (2008). Vocabulari de futbol.

Pots escoltar la secció de "Paraules d'esport" a Nostresport Radio, en el programa "Ponte las zapatillas" del 27/3/2019, a partir del minut 54.

]]>
jlsilvestre@gruponostresport.com (JL Silvestre) Paraules d'esport Tue, 02 Apr 2019 13:13:15 +0200
"Fartera" http://nostresport.com/paraules-d-esport/item/49159-fartera.html http://nostresport.com/paraules-d-esport/item/49159-fartera.html

Les paraules d'esport d'aquesta setmana són bambar i fartera. Sabries dir quin és el seu significat esportiu i d'on provenen?

Fartera. Segons el "Vocabulari del joc de pilota" de l'AVL, un o una fartera és un "jugador o jugadora que no deixa jugar els altres components de l'equip per l'afany de fer-ho tot". Tot i que al vocabulari no apareix un sinònim concret, podem afirmar que fartera seria sinònim del castellanisme col·loquial "chupón", paraula que, en la llengua veïna, és aplicable als esports d'equip amb pilota, com el futbol o el bàsquet.


Pel que fa al seu significat fora de l'esport, fartera pot actuar com a substantiu i també com a adjectiu. Quan és un substantiu, fartera significada "fartada", que és una menjada excessiva. Per exemple, "li agrada molt la fartera". En canvi, quan s'utilitza com a adjectiu, fartera té el significat de "fartó": este xiquet és un fartera.


Etimològicament, fartar deriva del llatí "fartum", que és el participi passat de "farcire", que significava "omplir, farcir"

(*) Acadèmia Valenciana de la llengua (Ed.) (2010). Vocabulari del joc de pilota.

Pots escoltar la secció de "Paraules d'esport" a Nostresport Radio, en el programa "Ponte las zapatillas" del 6/3/2019, a partir del minut 24.

 

]]>
jlsilvestre@gruponostresport.com (JL Silvestre) Paraules d'esport Tue, 12 Mar 2019 10:27:17 +0100
"Bambar" http://nostresport.com/paraules-d-esport/item/49158-bambar.html http://nostresport.com/paraules-d-esport/item/49158-bambar.html

Les paraules d'esport d'aquesta setmana són bambar i fartera. Sabries dir quin és el seu significat en el món de l'esport i d'on provenen?

Bambar. Segons el "Vocabulari de futbol" de l'AVL, bambar és "anar la pilota erràticament sense que ningú la controle". El seu sinònim en castellà és "vagar". Un exemple d'ús podria ser el següent: després de la disputa entre els dos jugadors, el baló va bambar cap a la línia de banda.

El verb bambar també el podem trobar al diccionari normatiu valencià, on podem observar que és un verb intransitiu amb el significat de "rodar, vagar, passejar ociosament, sense fer res".

Pel que fa a la seua etimologia, hem trobat al DCVB, de la paraula "bamba", que l'arrel "bamb-" prové de les onomatopeies del balbuceig o d'una cosa inflada i buida.

(*) Acadèmia Valenciana de la llengua (Ed.) (2008). Vocabulari de futbol.

Pots escoltar la secció de "Paraules d'esport" a Nostresport Radio, en el programa "Ponte las zapatillas" del 6/3/2019, a partir del minut 24.

]]>
jlsilvestre@gruponostresport.com (JL Silvestre) Paraules d'esport Tue, 12 Mar 2019 09:42:33 +0100
"Aücar" http://nostresport.com/paraules-d-esport/item/49049-auecar.html http://nostresport.com/paraules-d-esport/item/49049-auecar.html

Les paraules d'esport d'aquesta semana són trinquet i aücar. Sabries dir que significa la paraula aücar i d'on prové?.

Aücar. Segons el "Vocabulari de futbol" de l'AVL, aücar és "recriminar, els assistents a un partit de futbol, amb murmuris, sorolls o crits (els jugadors, àrbitres, etc.)". Un exemple d'ús podria ser, "l'afició del València no va aücar al seu equip després de guanyar al Betis"- Este ús es pot aplicar també a altres esports en que la gent assistent puga fer-ho. Encara que desgraciadament es dóna molt més en el futbol.

Al diccionari de l'AVL, apareixen dos definicions: la primera és "fer aücs" i la segona és "esbroncar, fer crits (a algú) com a burla o escarni per fer-lo fugir". Per la segua banda Al DCVB, tenim 7 definicions d'aquesta paraula, que s'escriu amb "h" (ahucar), de les quals 6 també fan referència a fer crits. La definició prové dels crits que fan els caçadors als gossos per a que córreguen darrere de la presa, o dels crits que feien els pastors als cans per fer-los arreplegar les ovelles.

Pel que fa a l'etimologia de la paraula, aücar prové d'un verb onomatopeic huccare, que té formes parentes en quasi totes les llengües eslaves, germàniques i romàniques. Se li atribueix com a probable un origen germànic, que fa referència a l'òliba i que originàriament devia significar "cridar com una òliba", però no sembla que s'ha trobat un origen clar sobre aquesta paraula.

(*) Acadèmia Valenciana de la llengua (Ed.) (2008). Vocabulari de futbol.

 Pots escoltar la secció de "Paraules d'esport" a Nostresport Ràdio, en el programa "Ponte las Zapatillas" del 27/02/2019. A partir del minut 40.40

]]>
jlsilvestre@gruponostresport.com (JL Silvestre) Paraules d'esport Thu, 28 Feb 2019 13:03:32 +0100
"Trinquet" http://nostresport.com/paraules-d-esport/item/49047-trinquet.html http://nostresport.com/paraules-d-esport/item/49047-trinquet.html

Les paraules d'esport d'aquesta setmana són trinquet i aücar. Anem a explorar ací el significat i origen de la paraula trinquet, sabries dir d'on prové esta paraula?

Trinquet. L'ús més popular de la paraula "trinquet" és de tots conegut com l'espai esportiu per jugar a pilota, este significat ve recollit pel "Vocabulari del joc de pilota" (*) de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua en la seua primera accepció, "edifici tancat on es practica el joc de pilota, especialment les modalitats d'escala i corda i de raspall". No obstant també pot emprear-se per altes modalitets com el trinquet de galotxa, que seria un "carrer artificial construït per a practicar la modalitat de galotxa", o el trinquet de pilota grossa o trinquet menut que acolliria les modalitats de galotxes de Monòver, encara que també hi ha en la comarca de La Marina.

No obstant i encara que la accepció més comuna de la paraula ve lligada a la pilota valenciana encara té un altre significat vinculat al món de l'esport, com el "pal més pròxim a proa en les embarcacions de més d'un pal, la verga més baixa del trinquet, i la vela que s'enverga en el trinquet", tal i com ve recollit al "Vocabulari nàutic" de la Acadèmia Valenciana de la Llengua.

D'aquesta paraula hem de destacar la seua etimologia incerta, encara que probablement prové de la forma francesa "triquet", forma que també s'utilitza en basc curiosament amb el mateix significat que en valencià vinculat a la pilota basca.

Si atenem al Diccionari Català-Valencià-Balear per buscar la seua etimologia trobem que segons Corominas DECast, la paraula "trinquet", o "triquet" el seu sinònim cult, provindria del francés "triquet" que significava ‘bastó’, esta relació per al DCVB sería una "cosa que no és infundada si considerem que el triquet és el pal més petit de l'embarcació. El mateix Corominas opina que el triquet com a terme de nàutica i el tríquet com a nom del lloc destinat a jugar a la pilota tenen el mateix origen, cosa que tampoc és improbable".

A banda del seu ús esportiu el mot triquet tendria altes accepcions com és un tipus de pardal o triquet com el "temps oportú, el punt més encertat per a fer una cosa" .

La paraula trinquet  ha estat especialment d'actualitat esta setmana amb motiu del llançament de la app "trinquet", el primer videojoc de pilota valenciana ambientat al trinquet Pelayo i que a més té com a objectiu promoure l'ús del valencià. Pots vore més informació d'esta app en esta notícia de nostresport.com:

(*)  Acadèmia Valenciana de la llengua (Ed.) (2010). Vocabulari del joc de pilota.

Pots escoltar la secció de "Paraules d'esport" a Nostresport Radio, en el programa "Ponte las Zapatillas" del 27/02/2019. A partir del minut 40.40

 

]]>
jlsilvestre@gruponostresport.com (JL Silvestre) Paraules d'esport Thu, 28 Feb 2019 12:43:04 +0100