Menu

Paraules d'esport | Viernes, 08 Noviembre 2019 12:07

Ferida

Ferida

En esta edició portem una de les paraules més emblemàtiques del món de la pilota, "ferida", saps el que és?, què funció té un "feridor"?

Una de les paraules que més s'associa a la particularitat del món de la pilota és sense dubte "ferida", no debades serveix de nom per la revista homònima que es consagra a la pilota, però la majoria de la gent fora del món de la pilota desconeix el que és.

La paraula "ferida" ve recollida al Vocabulari del joc de pilota (1) com  la “primera jugada que es produïx en totes les modalitats en què es ferix i no es trau, com per exemple en escala i corda, galotxa, etc “ , així mateix la trobem al Diccionari Normatiu Valencià (2) definida en la seua accepció esportiva, la quarta, com "en pilota valenciana acció o efecte de ferir", i "ferir" vindria definit com “en pilota valenciana, colpejar o impulsar la pilota per a posar-la en joc amb l’obligació de col.locar-la dins del dau".

Per tant, ferir, seria traure, començar el joc, el primer colp del joc per tal de començar la partida en algunes modalitats de pilota, com ara escala i corda, galotxa, llargues o galotxetes en les que el jugador ha de posar la pilota en el dau, l'espai del terreny de joc en el camp del rest d'un trinquet dintre el qual ha d'anar a parar la pilota. Seria per tant la treta en eixes modalitats, "el saque" en castellà.

Esta accepció referida al món de l'esport no és l'únic significat de la paraula, de fet, la seua primera accepció i més coneguda fa referència a una patologia i seria la “lesió causada per un colp, un bac, un tir, un tall o un altre tipus d’accident, que produïx una interrupció de la continuïtat de l’anatomia normal. Ex. Ferida de bala, ferides lleus." (2); i la seua segona accepció com “ofensa o greuge que es fa a una persona. Les paraules de l’amic foren una ferida per a ell". 

Podem endevinar un possible trasllat al món de la pilota d'esta accepció com una treta amb la intenció de "fer ferida", de fer mal, una treta difícil de respondre per l'altre equip. 

Hem vist com la ferida seria la treta en algunes modalitats de pilota, i que consistiria a ferir (verb). Per tant, el pilotari que "fa la ferida" seria  "el feridor-a". Feridor, com davanter, o la resta de posicions d'un esport seria la persona que fa la ferida, però també el jugador que està especialitzat a fer eixe colp específic de pilota. 

A més, és tal la importància d'este colp que ha bategat àrees del terreny de joc, com la pedra de ferir (llosa on el feridor bota la pilota abans de ferir) o la línia de ferir, per damunt de la qual obligatòriament ha de colpejar la pilota abans de botar en l'escala i caure dins del dau. 

Podem trobar exemples d'ús al nostre propi diari nostresport.com:

"Carlos de Genovés com feridor....", o "el trio de blau no va perdonar ni una ferida" (3)

 

(1) Acadèmia Valenciana de la Llengua (2010). Vocabulari del Joc de Pilota. València. Edita Publicacions de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua.

(2) Acadèmia Valenciana de la Llengua (2016). Diccionari Normatiu Valencià . València. Edita Publicacions de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua.

(3) De la Vega, Felix i Nacho nuevos campeones de la Liga Bankia d'escala i corda; Nostresport.com; 08/04/19; link: De la Vega, Felix i Nacho nuevos campeones de la Liga Bankia d'escala i corda 

Pots escoltar la secció "Paraules d'esport" a partir del minut 50:47 del programa "nostresport":

 

Comentarios

volver arriba